2020
custodia.org

מונטה פלקו: ללמוד את הפשטות הפרנציסקאנית

השלב הראשון של הפורמציה עבור האח הפרנציסקאני של ארץ הקודש עוברת דרך המנזר של מונטה פלקו, כפר איטלקי קטן בפרובינציה של פרוגיה. כל מי שרוצה להיות אח פרנציסקאני בשירות ארץ הקדוש שוהה שם שנה שלמה במנזר שרחוק רק באי אלו מיילים מ-אסיזי, לפני שנכנס לתקופת החניכות, שאותה עוברים במנזר של לה וורנה. במונטה פלקו, האחים הפרנציסקאנים עובדים בשיפור האיטלקית שלהם וממשיכים בפורמציה האנושית והפרנציסקאנית שלהם לעומק. לאחר שנה שם באחד הבתים של ה”אספיראנטאדו”, הצעירים בפורמציה נכנסים למצב חדש לחלוטין.

» custodia.org
© 2011 Terra Sancta blog   |   privacy policy
custodia.org    proterrasancta.org    cmc-terrasanta.com    terrasanta.net    edizioniterrasanta.it    pellegrinaggicustodia.it