2020
custodia.org

“כל האחים כולם” [“פראטי טוטי”]: הזמנה לרפורמה חברתית לאור האקולוגיה האינטגראלית

האח הפרנציסקאני ג’ורג’יו ויניה מגדיר אותם כ”כלים חיוניים”, שמשמעו השימוש בהם יכול להיות על ידי כל אחד שעובד ודואג ליופי של הבריאה. כך האחראי על הוועדה של הצדק, השלום ושלמות של הבריאה של הקוסטודיה של ארץ הקודש כתה בדברי המבוא לביבליוגרפיה שכתב, שכעת ניתן להוריד אותה כאן.

» custodia.org
© 2011 Terra Sancta blog   |   privacy policy
custodia.org    proterrasancta.org    cmc-terrasanta.com    terrasanta.net    edizioniterrasanta.it    pellegrinaggicustodia.it