2020
custodia.org

תפילה בגולגולתא לרגל יום החג של ההתעלות של הצלב הקדוש

הטקסיות של ההתעלות של הצלב הקדוש נחוגה ב-14 בספטמבר בקפלה של הצליבה בגולגולתא. ים חג זה הינו אחד  מימי החג החשובים הקשורים לצלבן של ישוע, יחד עם מציאת הצלב הקדוש על ידי הלנה הקדושה ב-7 במאי והן לאדורציה [השתחוויה, בעברית] של הצלב שנחוג ביום שישי הגדול. בבזיליקה של כנסיית הקבר, המלבוש האדום של הצעיפים של  האחים הפרנציסקאנים, שערכו את סעודת האדון, החזירה זכרון של הדם ושל הייסורים של ישוע, שמת על הצלב עבור הפדות של העולם, למאמין.

» custodia.org
© 2011 Terra Sancta blog   |   privacy policy
custodia.org    proterrasancta.org    cmc-terrasanta.com    terrasanta.net    edizioniterrasanta.it    pellegrinaggicustodia.it