2020
custodia.org

בית לחם והסטאטוס קוו בתקופת נגיף הקורונה

“זוהי הפעם הראשונה שראיתי את הבזיליקה של המולד כה ריקה: הגעתי באותה תקופה כשבה בעת גם מספר עולי הרגל עלה, מייד לארח האינתיפאדה האחרונה, כך שמעולם לא ראיתי את הבזיליקה כך.” היה זה האח הפרנציסקאני אנאניאז זסקולסקי, האחראי הראשי על הסקריסטיה בבזיליקה של המולד וסגן הממונה  על הסטאטוס קוו בבית לחם שאמר זאת, מספר לנו מה שמתרחש בבזיליקה לאחר הסגר המוחלט של 84 ימים מאז מרץ האחרון.

» custodia.org
© 2011 Terra Sancta blog   |   privacy policy
custodia.org    proterrasancta.org    cmc-terrasanta.com    terrasanta.net    edizioniterrasanta.it    pellegrinaggicustodia.it