2020
custodia.org

הקוסטודיה של ארץ הקודש במצרים: המנזר של מוסקי

בשנת 1632, ליתר דיוק ב-21 באפריל, ולאחר מכן הקוסטודיה של ארץ הקודש [ד’אז], האח פאולו דה לודי, קיבל בית עבור הפרנציסקאנים המשרתים בקהיר מהקונסול של ונציה, ג’ובאני דונאטו. כמעט אחרי 400 שנה, הקוסטודיה של ארץ הקודש עדיין פועלת בבירת מצרים באמצעות המנזר של מוסקי.

» custodia.org
© 2011 Terra Sancta blog   |   privacy policy
custodia.org    proterrasancta.org    cmc-terrasanta.com    terrasanta.net    edizioniterrasanta.it    pellegrinaggicustodia.it