2020
custodia.org

בהר תבור לרגל ההשתנות של ישוע

השנה שוב, חג ההשתנות של ישוע נחוג ביום חמישי ה-6 באוגוסט במקום הקדוש המנציח את האירוע,  בפסגה של הר תבור.

האירוע המרכזי הזה, אשר מושך אליו נוצרים מקומיים ועולי רגל החל מהערב שלפני החג כשנהוג לשהות באוהל על ההר,  נמנע עקב המגבלות של נגיף הקורונה, אשר אילץ את האחים הפרנציסקאנים להגביל את האירוע וההשתתפות בו לאחים הפרנציסקאנים של הקהילה שחיה בהר תבור ולפרנציסקאנים אחרים שהגיעו לרגל האירוע.

» custodia.org
© 2011 Terra Sancta blog   |   privacy policy
custodia.org    proterrasancta.org    cmc-terrasanta.com    terrasanta.net    edizioniterrasanta.it    pellegrinaggicustodia.it