2020
custodia.org

טרה סנטה קולג’: בניין שראה את ההיסטוריה

הבניין מופיע עדיין במפות של ירושלים כ”טרה סנטה קולג'”. הבניין המרשים, שממוקם בפינה של כיכר פריס (כיכר פריס) ראה את ההיסטוריה של יותר ממאה שנים שעברו להן בירושלים. הוא היה תמיד בלב החדשות בשבועות האחרונים משום שקרוב לבית ראש הממשלה של ישראל, בנימין נתניהו, וקרוב אליו במרחק של יארדים בודדים, בשכונת רחביה. מפגינים ומוחים, שהגיעו לכותרות הראשיות בתקשורת הבינלאומית, התקיימו מחוץ לשעריו וברחובות הסמוכים. הרבה אנשים תהו אודות המקורות של בניין זה עם ארכיטקטורה ששונה כל כך משאר הבניינים האחרים במערב ירושלים.

 

» custodia.org
© 2011 Terra Sancta blog   |   privacy policy
custodia.org    proterrasancta.org    cmc-terrasanta.com    terrasanta.net    edizioniterrasanta.it    pellegrinaggicustodia.it