2020
custodia.org

“מי אני בשבילך?”: הסמכה לכהונה בכנסיית סאן סלבטורה

ביום שני, ה-29 ביוני, ביום החג הטקסי של שמעון ושאול הקדושים, חמישה שמשים קיבלו את ההסמכה לכהונה על ידי סמיכת הידיים של מונסיניור פיירבטיסטה פיצהבלה, המנהלן האפיפיורי של הפטריארכיה הלטינית של ירושלים, בכנסייה של סאן סלבטורה.

» custodia.org
© 2011 Terra Sancta blog   |   privacy policy
custodia.org    proterrasancta.org    cmc-terrasanta.com    terrasanta.net    edizioniterrasanta.it    pellegrinaggicustodia.it