2020
custodia.org

חג הפסחא בכנסיית הקבר, היכן שישוע קם לתחייה

השנה שוב ההכרזה על התחייה נערכה בירושלים ונפוצה בכל העולם.כנסיית הקבר היה המקום הראשון בעולם היכן שנערך ליל השימורים או ערב חג של חג הפסחא, למרות שנערך ללא מאמינים. בהתאם למסורת שמשמרת את הסטאטוס קוו, המנהלן האפיפיורי של הפטריארכיה הלטינית של ירושלים ערך את ליל השימורים של החג, כשמתייחס ל”אמא של כל ליל השימורים בעולם” ואשר נערך ב-8 בבוקר. הכל החל עם הטקס של ה”לוצרניום”, עם הדלקת הנרות של חג הפסחא, האש אשר מסמלת את התחייה של ישוע אשר מאירה את החושך של החטא.

» custodia.org
© 2011 Terra Sancta blog   |   privacy policy
custodia.org    proterrasancta.org    cmc-terrasanta.com    terrasanta.net    edizioniterrasanta.it    pellegrinaggicustodia.it