2020
custodia.org

התמיכה מכהני הדת של הקהילה של ארץ הקודש בזמן של המגבלות

קתשיזם באמצעות וידיאו, ברכה לצליל הפעמונים, סיוע בחבילות מזון: אלו הם רק חלק מהיוזמות מכהני הדת של הקהילה של ארץ הקודש, שממשיכה לדאוג למאמיניה בתקופה קשה זו של מגבלות. ממש כמו בירושלים, היכן שהאור של התחייה נקשה בדלת של הנוצרים של ירושלים בית אחרי בית. “לאחר ליל השימורים של חג הפסחא שנערך בשבת בבוקר בכנסיית הקבר, ביקשנו מחלק מתנועת הצופים לקחת את האור הקדוש לבתים שבעיר העתיקה”, הסביר כהן הדת של הקהילה הלטינית של סאן סלבטורה, האח הפרנציסקאני אמג’ד סברה. היתה זו שמחה לא צפויה עבור אנשי קהילה רבים, ששמעו את תנועת הצופים נוקשים בדלת שלהם והם הדליקו נר עם האש הקדושה.

» custodia.org
© 2011 Terra Sancta blog   |   privacy policy
custodia.org    proterrasancta.org    cmc-terrasanta.com    terrasanta.net    edizioniterrasanta.it    pellegrinaggicustodia.it