2020
custodia.org

ארץ הקודש והכניסה הטקסית של תקופת צום הארבעים

משך 800 שנים, אחד מהיעדים של האחים הפרנציסקאנים של הקוסטודיה של ארץ הקודש היה לקבל את פניהם של עולי הרגל למקומות הקדושים. זהו מנהג אשר, עם הזמן שחלף, הפך לליטורגיה: הכניסה הטקסית והתהלוכה בבזיליקה של כנסיית הקבר.

» custodia.org
© 2011 Terra Sancta blog   |   privacy policy
custodia.org    proterrasancta.org    cmc-terrasanta.com    terrasanta.net    edizioniterrasanta.it    pellegrinaggicustodia.it