2020
custodia.org

מונסיניור רודולפו קטולוני והמחויבות שלו לארץ הקודש

מונסניור רודולפי טולוני, בישוף של מחוז הבישופות  של גרוסטו (איטליה), הוסמך לכהונה בירושלים ב-26 ביוני 1973.  בתהליך הפורמאציה  כאח פרנציסקאני, הבישוף הגיע לארץ הקודש שנתיים לפני כן על מנת להשלים את לימודי התיאולוגיה. היתה זו התחלה  של הקשר החזק מאד שלו עם ארץ הקודש, הממשיך גם כיום, כמעט חמישים שנה לאחר מכן. הוא היה מדריך לעולי רגל, אפילו עודד את העליה לרגל במחוז לו יזם יוזמות שונות עם ארץ הקודש, אפילו הצטרף למועצת המנהלים של הקרן על שם יוחנן פאולוס השני, אשר מבצעת מיזמים במזרח התיכון.

» custodia.org
© 2011 Terra Sancta blog   |   privacy policy
custodia.org    proterrasancta.org    cmc-terrasanta.com    terrasanta.net    edizioniterrasanta.it    pellegrinaggicustodia.it