2020
custodia.org

עלייה לרגל על גדות נהר הירדן לרגל יום הטבילה של ישוע האדון

עבור האחים הפרנציסקאנים של הקוסטודיה של ארץ הקודש, יום ראשון הראשון אחרי יום החג של האפיפניה הינו יום של עלייה לרגל לנהר הירדן. ב-12 בינואר, ביום ראשון, הם חגגו את יום החג של הטבילה של ישוע האדון במקום שבו, לפי המסורת, האפיזודה המתוארת  בספר הבשורה  התרחשה. סעודת האדון התקיימה בגדת הנהר מזרחית ליריחו באתר של קאסר אל-יהוד [סלע היהודים], אולם אותו הרגע של חיו של ישוע הוזכר  גם בגדה נוספת של הנהר באתר של ביתניה מעבר לירדן.

» custodia.org
© 2011 Terra Sancta blog   |   privacy policy
custodia.org    proterrasancta.org    cmc-terrasanta.com    terrasanta.net    edizioniterrasanta.it    pellegrinaggicustodia.it