2020
custodia.org

אפיפניה: “היום בית לחם היא בירת העולם”

“בטקסיות של האפיפניה, בית לחם היא בירת העולם המושכת אליה את כל האנשים” במילים אלו, הקוסטוד של ארץ הקודש, האח פרנצס’סקו פאטון, הציג את הפרשנות שלו על הבשורה של היום של חג האפיפניה בכנסיית קתרינה הקדושה, הסמוכה לבזיליקה של המולד.

» custodia.org
© 2011 Terra Sancta blog   |   privacy policy
custodia.org    proterrasancta.org    cmc-terrasanta.com    terrasanta.net    edizioniterrasanta.it    pellegrinaggicustodia.it