2019
custodia.org

La chiesa di Nain verrà riaperta

הכנסייה של נעין תפתח מחדש

זמני פתיחה חדשים, מנזר קטן ואפשרות לערוך סעודת האדון: זו היתה ההודעה  של האח הפרנציסקאני סאלם יונס בעבור הכנסייה של נעין, שבגליל. רק קצת מלפני חודשיים, האח הפרנציסקאני קיבל את האחריות על הכנסייה,שבה לפי ספר הבשורה לפי לוקאס, ישוע הקים מן המתים את הבן של האם האלמנה. הכפר הקטן של נעין ממוקם על המדרון הצפוני של ג’בל דאהי שבגליל ומתגוררים בו כאלפיים תושבים מוסלמים. לפי הדיווח של אסוביוס מקיסריה היתה כנסייה כבר במאה הרביעית, אולם לאחר מכן נזנחה ונהרסה, והכנסייה של ימינו לא נבנתה עד 1881.

» custodia.org
© 2011 Terra Sancta blog   |   privacy policy
custodia.org    proterrasancta.org    cmc-terrasanta.com    terrasanta.net    edizioniterrasanta.it    pellegrinaggicustodia.it