2019
custodia.org

אמנות בשירות של הליטורגיה: ראיון עם האח הפרנציסקאני חורחה, האמן של הקוסטודיה

אמנות וליטורגיה  קשורות זו בזו החל מהשנים המוקדמות של לידת  הכנסייה. אפילו אם, בתקופות מסוימות ההיסטוריה של האמנות “בעייתית” כלפי  נושאים כגון: מגדר, נופים ופורטרטים, אין עלינו להאמין שמערכת היחסים בין הכנסייה והאמנות אינה קיימת. משום שהשני הינו נדרש וחיוני לראשון, בייחוד  במימד של הליטורגיה. הכנסייה אינה יכולה לחיות ללא מספר אובייקטים שאנשים יצרו מתוך אהבה ודאגה, מודעים לכך שעבודתם הינה עבור האל ומביאה את האנשים קרוב יותר לאל באמצעות הרהור ותפילה. זהו חלק  מההיסטוריה של המוזיאון של ארץ הקודש שיספר זאת באגף ההיסטוריה העתידי שלו שימוקם במנזר שבסאן סלבטורה.

» custodia.org
© 2011 Terra Sancta blog   |   privacy policy
custodia.org    proterrasancta.org    cmc-terrasanta.com    terrasanta.net    edizioniterrasanta.it    pellegrinaggicustodia.it