2019
custodia.org

ירושלים: שבועיים של לימוד לאחים העמאים של מחוז הבישופות של גואדאלחרה (מקסיקו)

בין התאריכים 30 בספטמבר ועד ה-13 באוקטובר, קבוצה של 31 אחים עמאים ממחוז הבישופות של גוארדאלחרה, מקסיקו, חזרו ללמוד במנזר של סאן סלבטורה שבירושלים למשך תקופה של שבוע של חקר המקרא, ולאחר מכן שבוע של ביקורים בעלי אופי ארכיאולוגי ועלייה לרגל.

“חשבנו שלימוד של כתבי הקודש לעומק והכרה של האם של הכנסייה ישירות בארץ הקודש הינה הזדמנות נפלאה”, אמר האח הפרנציסקאני מרסלו ציצינלי, חבר מועצת המנהלים של הקוסטודיה האחראי על הכשרה מתמשכת. היעד של הקורס היה “לספק כלים להבין  את הדו שיח הבין-דתי עם יהדות ועם האסלאם שיוכן על מנת להביא לתרומה ניכרת ושונה בעבור הכנסייה המקומית.”

» custodia.org
© 2011 Terra Sancta blog   |   privacy policy
custodia.org    proterrasancta.org    cmc-terrasanta.com    terrasanta.net    edizioniterrasanta.it    pellegrinaggicustodia.it