2019
custodia.org

כפר נחום: עליה לרגל של הקוסטודיה לעירו של ישוע

לפני אלפיים שנה, חופי ים הגליל [כנרת] היו עדים למעשיו של ישוע המשיח. על מנת להנציח את האירועים שהתרחשו שם, האחים הפרנציסקאנים של הקוסטודיה של ארץ הקודש יצאו למסע עליה לרגל לכפר נחום ביום שבת, ה-12 באוקטובר 2019, כשהאירוע החל מחופי הכנרת. הטקסט מספר הבשורה שבו ישוע הטיף שם להמרת הלב ולזימון של השליחים – פטרוס, אנדרי, יעקב ויוחנן (ספר הבשורה לפי מתי, ד:12-22) הוקרא יחד עם הדיווח אודות הנאום של ישוע שם על לחם החיים,  וזאת בהתייחס להוחדה [אוכריסטיה] (ספר הבשורה לפי יוחנן, ו:25-29) ולניסים שהוא ביצע שם.

» custodia.org
© 2011 Terra Sancta blog   |   privacy policy
custodia.org    proterrasancta.org    cmc-terrasanta.com    terrasanta.net    edizioniterrasanta.it    pellegrinaggicustodia.it