2019
custodia.org

הקוסטודיה של ארץ הקודש בקולומביה

כחלק מחגיגות יום השנה ה-800 של העלייה לרגל של השלום על ידי פרנסיס הקדוש מאסיזי למזרח התיכון, הקוסטוד של ארץ הקודש, האח פרנצ’סקו פאטון יחד עם האח מרסלו ציצינלי, המתאם של הקומיסריאטים של ארץ הקודש, ביקרו בקולומביה ולקחו חלק במספר אירועים אקדמיים וקהילתיים, שהוכנו על ידי הקומיסריאט של ארץ הקודש בקולומביה ובאוניברסיטה הפרנציסקאנית של סאן בונאוונטורה.

» custodia.org
© 2011 Terra Sancta blog   |   privacy policy
custodia.org    proterrasancta.org    cmc-terrasanta.com    terrasanta.net    edizioniterrasanta.it    pellegrinaggicustodia.it