2019
custodia.org

הולדתה של מרים הבתולה המבורכת: בכנסייה של חנה הקדושה, עבור צרפת

ה-9 בספטמבר 2019

טקסיות של לידתה של מרים הבתולה המבורכת, ב-8 בספטמבר 2019, יום ראשון, כוללת את ההוחדה המסורתית הנחוגה אשר מזכירה את הקשרים ההדוקים בין צרפת ובין הקוסטודיה של ארץ הקודש, ואשר נערך בבזיליקה של חנה הקדושה.

» custodia.org
© 2011 Terra Sancta blog   |   privacy policy
custodia.org    proterrasancta.org    cmc-terrasanta.com    terrasanta.net    edizioniterrasanta.it    pellegrinaggicustodia.it