2019
custodia.org

“והם הכירו אותו בבציעת הלחם”

יום לאחר חג הפסחא, כפי שמסופר בספר הבשורה, ישוע הופיע לשני השליחים בדרכם אל עמאוס. בעקבות צעדיהם של השליחים, האחים הפרנציסקאנים של הקוסטודיה של ארץ הקודש ומאמינים – עולי רגל ומקומיים מקהילת סאן סלבטורה שבירושלים וממקומות סמוכים הרהרו בטקסט זה במקום שבו הונצח האירוע.

» custodia.org
© 2011 Terra Sancta blog   |   privacy policy
custodia.org    proterrasancta.org    cmc-terrasanta.com    terrasanta.net    edizioniterrasanta.it    pellegrinaggicustodia.it