2019
custodia.org

חג הפסחא: האמא של כל ימי השימורים הקדושים

 

לפי המסורת עתיקה, ערב החג או ליל השימורים של חג הפסחא נחוג בבוקר של יום שבת. ישוע קם לתחייה שוב במקום זה, כיום ממש כמו אז, ללא ההמולה של ההמונים.

בהתייחס ל”אמא של כל ימי השימורים” ובהתייחס לבוקר במקום של ה-אנסטזיס (התחייה) עקב הצרכים המקומיים הקשורים לסטאטוס קוו, אירוע זה בירושלים הינו ליל השימורים של חג הפסחא אשר מתרחש בעולם. באופן מטפורי, הרבה קושרים זאת למקור שלו: חג הפסחא מתחיל במקום שבו הכל החל, שבו ההיסטוריה ואת הגיאוגרפיה של הישועה. אחרים, מצד שני, מעדיפים לחשוב שישוע כיום כמו בעבר, יקום לתחייה שוב בשקט ולאט דבר ה’ והשמחה תתפזר בעולם שלו.

» custodia.org
© 2011 Terra Sancta blog   |   privacy policy
custodia.org    proterrasancta.org    cmc-terrasanta.com    terrasanta.net    edizioniterrasanta.it    pellegrinaggicustodia.it