2019
custodia.org

תואר ראשון של מכון מאניפיקאט והרחבה של קורס אקדמי של שנתיים

צעיר מקומי מהעיר העתיקה, ג’מיל פריג’, בן ה-27, הינו התלמיד הראשון שהשלים את לימודיו במכון מאניפיקאט. הוא קיבל דיפלומה במגמת פסנתר וסולפאג’, וג’מיל הועסק על ידי המנהלה של מכון מאניפיקאט במיזם מאניפיקאטאס ובמתאם השיווק וכאחראי על הקשרים עם רשת האמנות הפלסטינית. לאחר סיום המבחנים של הרמוניה ושל הלחנה, הוא החל ללמד ילדים בבית הספר למוסיקה בקורסים הראשונים של סולפאג’, כשהוא מצטרף לצוות ההוראה של מכון מאניפיקאט. ב-19 במרץ, לאחר בחינות הסיום שדרשו קונצרט בן 50 דקות מהרפרטואר שלו, מלווה על ידי לוסיה ד’אנה (ויולין-צלו) ו-נטע לדר (נבל) הוא קיבל את התואר הראשון.

» custodia.org
© 2011 Terra Sancta blog   |   privacy policy
custodia.org    proterrasancta.org    cmc-terrasanta.com    terrasanta.net    edizioniterrasanta.it    pellegrinaggicustodia.it