2019
custodia.org

פעילויות של אחרי שעות בית הספר עבור אנשי הקהילה של כנסיית חלב [אלפו]

בנוסף לסיוע  שהכנסייה של חלב [אלפו] שבסוריה מציעה על ידי ניסיון להבטיח מזון, בריאות וסיוע קונקרטי, הקהילה הפרנציסקאנית  ממקמת במרכז תשומת הלב  את הבניה מחדש של ההבט האנושי. בדרך כלל בניין גדול מתחיל מהיסודות שלו ומסיבה זו  הקהילה ממקדת את מאמציה בקרב ילדים וצעירים, מציעה להם תמיכה במקביל לדרך ההשכלתית והפורמאלית.

» custodia.org
© 2011 Terra Sancta blog   |   privacy policy
custodia.org    proterrasancta.org    cmc-terrasanta.com    terrasanta.net    edizioniterrasanta.it    pellegrinaggicustodia.it