2019
custodia.org

אחווה, דו קיום וקבלה: 800 שנה מאז הפגישה בין פרנסיס הקדוש ובין הסולטאן

הקולג’ של ארץ הקודש [טרה סנטה] הינו בית הספר הראשון שנוסד בבית לחם וללא ספק הינו בית הספר הראשון באזור. בית ספר זה פעיל החל מהמאה ה-16, תודות למסדר הפרנציסקאני, שהחלו את פעילויות החינוך שלהם בעיר בית לחם כשיש שני יעדים: הוראה לילדים של  עקרונות הנצרות והתמקדות על שפות זרות, אנגלית ואיטלקית בייחוד, כשמציע לצעירים אפשרות לחיים שונים. כיום רשומים בבית הספר 1180 תלמידים, כש-62% מהם נוצרים ו-38% הינם מוסלמים. מספר זה משקף את ההרכב החברתי של העיר בית לחם והינו דוגמא של היעד המבוצע על ידי הפרנציסקאנים המבטיחים חינוך ללא כל אפלייה.

» custodia.org
© 2011 Terra Sancta blog   |   privacy policy
custodia.org    proterrasancta.org    cmc-terrasanta.com    terrasanta.net    edizioniterrasanta.it    pellegrinaggicustodia.it