2019
custodia.org

“איטינרה אד לוקא סנקטה”: קטלוג של העלייה לרגל

הספר “איטינרה אד לוקא סנטה – ספרי מסע בספריות הפרנציסקאניות שבירושלים, הקטלוג של ההוצאות לאור בין המאה ה-15 ובין המאה ה-18”, מאת אלסנדרו טדסקו, יצא לאור בשנת 2017 על ידי ההוצאה לאור של ארץ הקודש, הוצג בירושלים ב-14 בינואר.

האירוע, שהתארח אצל מרכז המידע הנוצרי, הינו חלק ממיזם בינלאומי של “ספרים, גשרים של שלום”, שנוסד ב-2011 על ידי המרכז האירופי למחקר, הוצאות לאור של ספרים וספריות של האוניברסיטה הקתולית של מילאנו, יחד עם הקוסטודיה של ארץ הקודש והארגון בעד ארץ הקודש, אשר משך השנים האחרונות  הביא לקטלוג ולערך מוסף של ספרים הנשמרים בספריות הפרנציסקאניות שבירושלים.

» custodia.org
© 2011 Terra Sancta blog   |   privacy policy
custodia.org    proterrasancta.org    cmc-terrasanta.com    terrasanta.net    edizioniterrasanta.it    pellegrinaggicustodia.it