2019
custodia.org

עין כרם: הביקור

מכנסיית יוחנן הקדוש לזו לכנסיית הביקור, ישנו מעיין המכונה “המעיין של מרים הבתולה” והוא כונה כך ע”י עולי רגל מהמאה ה-14. בהתאם למסורת, היה זה כאן היכן שמרים ביקרה את בת דודתה חנה (אליזבט) ושרה לה שיר שבח (“מאניפיקאט”), שיר הודיה והכרת תודה לאל.”נפשי משתוקקת לגדולה של האדון. רוחי עולצת באל גואלי. הוא ראה את ענוות עמתו, ראי,מעתה ואילך כל הדורות יקראוני מבורכת.”

» custodia.org
© 2011 Terra Sancta blog   |   privacy policy
custodia.org    proterrasancta.org    cmc-terrasanta.com    terrasanta.net    edizioniterrasanta.it    pellegrinaggicustodia.it