2019
custodia.org

בית-לחם: שדה הרועים והמערה

כמה רועים, מאילו שהיהודים בזים להם במיוחד, הלכו להעריץ את ישוע. כשהם מסונוורים על ידי אור חזק, מלאך הביא בפניהם את החדשות המשמחות שהמשיח שלו ייחלו זמן כה רב, נולד. לאחר, הם שמעו המוני מלאכים מהללים את אלוהים ואומרים, שבשולחו את המשיח אל העולם, הראה את גדולתו לקדושים בשמים והביא את ישועתו אל בני האדם.
המקום הקדוש תוכנן ע”י ברלוצי, ממוקם על גבי סלע המשקיף על ההריסות. היתה זו צורה של מחומש עם חמישה אפסיס עם שטח נטוי, ואשר מזכיר את המבנה של אוהל כמו זה ששימש את הרועים באותה עת. האור החודר לבטון ולכיפת הזכוכית, מאיר את פנים הבניין ומעורר מחשבות אודות האור האלוהי אשר נראה לרועים.

» custodia.org
© 2011 Terra Sancta blog   |   privacy policy
custodia.org    proterrasancta.org    cmc-terrasanta.com    terrasanta.net    edizioniterrasanta.it    pellegrinaggicustodia.it