2019
custodia.org

מכון מאניפיקאט: מרכז של הצטיינות במוסיקה

 

בכל שנה, תחנת הרדיו קול המוסיקה, תחנת הרדיו הלאומית של מדינת ישראל, שהינה תחנת רדיו
המתמחה במוסיקה קלאסית, מארגנת תחרות על מנת לאתר צעירים כישרוניים שיהיו השמות הגדולים בעתיד בתחום המוסיקאלי.

מיזם זה מנוהל על ידי פרופ’ אלכסנדר תמיר הידוע מהאקדמיה של ירושלים, וסטודנטים  מרוב הקונסרבטוריומים הידועים והטובים ביותר לוקחים חלק בתחרות זו, המכונה “מחפשים את העתיד”. מיזם זה נתמך על ידי משרד התרבות ועל ידי המועצה של עיריית ירושלים, “מחפשים את העתיד” הינה תחרות ארצית חשובה ביותר במישור הלאומי.

» custodia.org
© 2011 Terra Sancta blog   |   privacy policy
custodia.org    proterrasancta.org    cmc-terrasanta.com    terrasanta.net    edizioniterrasanta.it    pellegrinaggicustodia.it