2019
custodia.org

חנוכה וחג המולד: שני חגים קשורים

 ב-21 בדצמבר, במנזר של יונן המטביל הקדוש שבעין כרם נערך יום עיון מעמיק, הרהור וניתוח על החג של חנוכה ושל חג המולד. האירוע הבין-דתי אורגן על ידי האחים הפרנציסקאנים של המנזר של יוחנן המטביל במדבר בשיתוף פעולה עם חבר המועצה העירונית של עין כרם, שיוצגה על ידי אלון אוריון.

» custodia.org
© 2011 Terra Sancta blog   |   privacy policy
custodia.org    proterrasancta.org    cmc-terrasanta.com    terrasanta.net    edizioniterrasanta.it    pellegrinaggicustodia.it