2011
custodia.org

מריה וואצה פוגשת את הקהילות של ארץ הקודש בקוסטודיה

“תודה לכולכם בעבור ערב זה. אפשרתם לי להשלים את העושר של הכנסייה בכריזמה שלה. קיארה לוביץ תמיד אמרה כי הכנסייה הינה גן מופלא מלא בפרחים בצבעים שונים. תודה רבה!” במילים אלו, מריה וואצה, המכונה עמאוס בתנועה הפופולארית, סיימה את המפגש באולם ה-קוריה שבקוסטודיה של ארץ הקודש. כל הנוכחים מהתנועות בעלות הכריזמות השונות שלהם בארץ הקודש הוזמנו למפגש. הקוסטודיה הציעה את משאביה עבור הפגישה והתנועה הפופולארית ארגנה הכל היטב, אפילה סיפקה מתורגמנים לכל השפות של הזרמים והתנועות שנכחו: איטלקית, צרפתית, אנגלית, פורטוגזית, עברית וערבית. כל התנועות והקהילות שנכחו הציגו את (…)

» custodia.org
© 2011 Terra Sancta blog   |   privacy policy
custodia.org    proterrasancta.org    cmc-terrasanta.com    terrasanta.net    edizioniterrasanta.it    pellegrinaggicustodia.it