2011
custodia.org

מריה וואצה מבקרת בקסטודיה

הבוקר מריה וואצה, נשיאת תנועת ה-פוקולארי ו-ג’יאנקרלו פלטי, הנשיא, ביקרו בקוסטודיה של ארץ הקודש. הם הגיעו אתמול עם לוח זמנים מסדר מראש של פגישות, והם התחילו את ביקורם בביקור בקוסטודיה. “תודות לנוכחותכם משך הדורות היום אפשרי לנו לבקר בארץ של האדון שלנו”, כך החלה את המפגש הנעים מריה וואצה, והזכירה כי היא כבר ביקרה בארץ הקודש לפני מספר שנים וכי היא שמחה לשוב אליה. האב הקוסטוס הסביר את המצב האקומני בארץ הקודש, את שיתוף הפעולה בין הכנסיות השונות, בין הזרמים הנוצריים השונים ואת הדו שיח עם העולם המוסלמי; נושאים הקרובים ללב התנועה הפופולארית כנקודה מרכזית של (…)

» custodia.org
© 2011 Terra Sancta blog   |   privacy policy
custodia.org    proterrasancta.org    cmc-terrasanta.com    terrasanta.net    edizioniterrasanta.it    pellegrinaggicustodia.it