2011
custodia.org

היום ה-15 לחיים מוקדשים

ההוחדה [אוכריסטיה, בלעז] נחוגה בכנסייה של הפטריארכיה היוונית קתולית לרגל היום ה-15 של החיים המקודשים, שנוסד ע”י יוחנן פאולוס השני, ביום שלישי ה-1 לפברואר. מונסיניור יוסף ז’ולס זרני ערך את סעודת האדון [מיסה] לפי הטקס המלכיתי בכנסייה יפה זו, בעלת הצבעים הבהירים של האיקונות שעל גבי ציורי הקיר [פרסקות]. מונסיניור זרני בירך את כל האנשים המקודשים ואת המאמינים לחגוג את האירוע, לנסות ולהבין ראשית באיזו שפה לפנות לקהל שהיה מורכב מבני לאומים שונים ומגוונים, ולבסוף החליט על ערבית וצרפתית. “אני רוצה להתחיל בהרהור זו לא רק בבחירת חיים מוקדשים,אלא בישועה” ובהצביעו על (…)

» custodia.org
© 2011 Terra Sancta blog   |   privacy policy
custodia.org    proterrasancta.org    cmc-terrasanta.com    terrasanta.net    edizioniterrasanta.it    pellegrinaggicustodia.it