2011
custodia.org

מפגש מסכם של השבוע של התפילה לאחדות הנוצרית

בתאריך ה-26 בינואר, האפיפיור, במהלך תפילת הערבית בבזיליקה של שאול הקדוש מחוץ לחומות ברומא שסיים את השבוע האקומני של התפילות, והזכיר כי הנושא השנה לשבוע התפילה למען האחדות הנוצרית הוצע ע”י הקהילה הנוצרית של ירושלים ומהווה הזמנה להגות ולהרה על המודל של חיי השליחים: “ויהיו שוקדים על תורת השליחים ועל ההתחברות ועל בציעת הלחם ועל התפילה” (מעשי השליחים: ב,42). “בחיפוש אחר ייסוד מחדש של אחדות בין הזרמים הנוצריים השונים”,אמר האפיפיור, “יכול לכן לא רק להיות מצומצם להכרת ההבדלים ההדדיים והשגת דו קיום: אנו משתוקקים לאחדות אשר ישוע עצמו התפלל אליה והיא מטבעה נוכחת (…)

» custodia.org
© 2011 Terra Sancta blog   |   privacy policy
custodia.org    proterrasancta.org    cmc-terrasanta.com    terrasanta.net    edizioniterrasanta.it    pellegrinaggicustodia.it