2011
custodia.org

התחרות המוסיקאלית הותיקה ביותר בארץ הקודש

תחרות הפסנתר “ניקולאוס דה לה פלו” ה-12, המאורגנת ע”י מכון מאניפיקאט של הקוסטודיה של ארץ הקודש נערכה בין התאריכים 28-10 בינואר 2011, באודיטוריום של מנזר סאן סלבטורה שבירושלים. “תחרות הפסנתר” של מכון מאניפיקאט הינה התחרות הוותיקה ביותר בארץ הקודש עבור פסנתרנים פלסטינאים, כולל עבור ערבים המחזיקים בתעודת זהות ישראלית. מטרת התחרות הינה לזהות ולעודד מוסיקאים צעירים ומוכשרים ולהביא לפופולאריות של מוסיקה קלאסית מערבית בקרב החברה הערבית, שמבחינה היסטורית התעניינה פחות בסוג זה של רפרטואר מוסיקאלי. הרוב בקרב המתחרים , 30 במספר, משתייכים לקבוצת גיל של גילאי 10-15. (…)

» custodia.org
© 2011 Terra Sancta blog   |   privacy policy
custodia.org    proterrasancta.org    cmc-terrasanta.com    terrasanta.net    edizioniterrasanta.it    pellegrinaggicustodia.it