2011
custodia.org

‎מפגש של תפילה אקומנית

‎ירושלים, ה-28-29 בינואר 2011 ‎הכנסייה הסורית אורתודוכסית אירחה את המפגש האקומני ביום שישי ה-28 בינואר. מפתיע הדבר כיצד מפגשי תפילה בעבור האחדות הנוצרית שהינם נחווים באופן מרגש כל כך ע”י נצרים שונים הנוכחים בירושלים, הן ע”י אנשי דת והן ע”י המאמינים, בייחוד בקרב הכנסייה המארחת. הכנסייה הסורית לא היתה יוצאת דופן, והציעה באמת ובתמים הכנסת אורחים נפלאה. ‎אנשים רבים מזרמים נוצרים שונים הגיעו לכנסייה, אשר בהתאם למסורת, נבנתה על ביתו של מרקוס הקודש ולא כל הנוכחים יכלו להיכנס אליה. הארכיבישוף סווריוב מ’ מוראר ערך את התפילה ובדרשתו הוא הדגיש כיצד “דבר אינו חשוב (…)

» custodia.org
© 2011 Terra Sancta blog   |   privacy policy
custodia.org    proterrasancta.org    cmc-terrasanta.com    terrasanta.net    edizioniterrasanta.it    pellegrinaggicustodia.it