2011
custodia.org

‎תפילה לאחדות הנוצרים

‎ה-26-27 בינואר 2011, ירושלים ‎המפגשים היומיים של התפילה לאחדות הנוצרית ממשיכים. ‎השנה, ביום רביעי ה-26 בנינואר, המפגש נערך בכנסיה הלטינית של קהילת סאן סלבטורה של האחים הפרנציסקאנים של הקוסטודיה של ארץ הקודש. סגן קוסטוס , האח הפרנציסקאני ארטמיו ויטורס ערך את התפילה האקומנית בכנסיית סאן סלבטורה. ‎ האב ארטמיו הזכיר כי נוכחות הפרנציסקאנית בארץ הקודש החלה בחדר הסעודה האחרונה ולאחר שהם נאלצו לעזוב משם לסאן סלבטורה, המקום החדש הפך עבורם ל”חדר הסעודה האחרונה החדשה”. בדומה לכל המפגשים האקומנים היו משתתפים רבים, עם נוכחות גדולה של מאמינים שהגיעו לקהילה על מנת (…)

» custodia.org
© 2011 Terra Sancta blog   |   privacy policy
custodia.org    proterrasancta.org    cmc-terrasanta.com    terrasanta.net    edizioniterrasanta.it    pellegrinaggicustodia.it