2011
custodia.org

‎תפילה עבור האחדות הנוצרית

‎ירושלים, 24-25 בינואר 2011 ‎השבוע של התפילות למען האחות הנוצרית ממשיכה בארץ הקודש. ‎כל יום כנסיה נוצרית מארחת את התפילה שנערכת בשפות שונות שבעקבותיהם רגעי התכנסות והשתתפות ברוח האחווה. ב-24 בינואר, היה זה תורה של הכנסייה הארמנית שאירחה את האירוע. ‎אווירה מדהימה היהת רק תודות למנורות השמן המסורתיות התלויות בתריסר מיקומים בקתדראלה של ג’יימס [יעקב] הקדוש והנרות הדולקים שהוחזקו ע”י המתפללים והנוצרים מכל הזרמים הנוצריים השונים – כולם התפללו יחד ונתלווה אליהם מזמורים קדם-ביזנטיים וקדם-גרגוריאנים המאופיינים למסורת הטיפוסית העתיקה של הכנסייה הארמנית הקדומה. (…)

» custodia.org
© 2011 Terra Sancta blog   |   privacy policy
custodia.org    proterrasancta.org    cmc-terrasanta.com    terrasanta.net    edizioniterrasanta.it    pellegrinaggicustodia.it