2011
custodia.org

‎שבוע האחות הנוצרית נפתח השבוע

‎בירושלים, המונח “אקומניזם” יש לו טעם יום יומי, לעיתים טעמו מתוק ולעיתים מר, אולם תמיד הינו בעל היבט רגשי. ‎אלו המילים שיכולות לסכם את המחשבות של אלו אשר משתתפים בשבוע נפלא זה של האחדות הנוצרית בירושלים, שבוע שהחל ביום שבת, כאשר הקתולים והפרוטסטנטים נכחו ב”קומפליין”, באירוע של ה”אפודיפנון” של היוונים האורתודוכסים בגולגלתא, שבוע מאוחר יותר משאר העולם הממתין ל-אפיפניה האחרונה שבארץ הקודש, הנחוגה ע”י הארמנים האורתודוכסים. ‎השנה היתה זו “כנסיית האם” של ירושלים שהכינה את הנושא של שבוע האחדות הנוצרית, בחרה את העמוד מספר מעשי השליחים המתייחס לשורשיה קהילת (…)

» custodia.org
© 2011 Terra Sancta blog   |   privacy policy
custodia.org    proterrasancta.org    cmc-terrasanta.com    terrasanta.net    edizioniterrasanta.it    pellegrinaggicustodia.it