2011
custodia.org

‎תוכנית סיוע איטלקית בעבור 5 בתי הספר של הקוסטודיה

‎ביום שלישי, ה-18 בינואר, האיגוד הבינלאומי של שירות התנדבותי, המיוצג ע”י מר אלברטו רפוזי, מנהל המיזם, הציג באופן פומבי את המיזם שלו לסייע “לתמוך בדחיפות בחינוך ברשות הפלסטינאית, יריחו ובמזרח ירושלים.” ‎כ-60 איש, כולל מספר מנהלי בתי הספר אשר הינם המוטבים של תוכנית זו, נסעו לירושלים על מנת לגלות את המיזם שהם בעצמם סייעו לפתחו. ‎בתמיכה של האגודה הנ”ל והגוף המלכ”רי [מוסד ללא מטרות רווח] – הארגון של בעד ארץ הקודש נתמכו יחד ע”י שר החוץ האיטלקי ותאגיד איטלקי, כמו גם ע”י הקוסטודיה עצמה, והתוכנית תיפרש למשך תקופה של יותר משלוש שנים ולה תקציב של 2.5 מיליון יורו (…)

» custodia.org
© 2011 Terra Sancta blog   |   privacy policy
custodia.org    proterrasancta.org    cmc-terrasanta.com    terrasanta.net    edizioniterrasanta.it    pellegrinaggicustodia.it