2011
custodia.org

‎המתאמים לארץ הקודש: כאשר הכנסייה של ארץ הקודש מותירה את חותמה על אחיותיה במערב

‎בין התאריכים 4-13 בינואר, המתאמים לארץ הקודש, הכוללת בישופים המייצגים את הועידות האפיסקופליות של צפון אמריקה, אירופה וסקנדינביה, נפגשו בירושלים זו השנה ה-12 על מנת לחוש את הדופק במדינה, להיפגש עם המקומיים ולבחון את הצרכים ואת דרכי הפעולה אשר על הכנסייה האוניברסאלית לנקוט ולאמץ כלפי הכנסייה של ארץ הקודש, האימא של כל הכנסיות, שתמיד היתה נתונה לקשיים מכל הסוגים במזרח התיכון. ‎כתריסר נאומים נערכו במהלך הפגישות, ואשר רובם נערכו ב-קוריה של הקוסטודיה של ארץ הקודש במנזר של סאן סלבטורה. ‎הנושא שנבחר עבור הסינוד של המזרח התיכון, “וקהל המאמינים היה להם לב אחד ונפש (…)

» custodia.org
© 2011 Terra Sancta blog   |   privacy policy
custodia.org    proterrasancta.org    cmc-terrasanta.com    terrasanta.net    edizioniterrasanta.it    pellegrinaggicustodia.it