2011
custodia.org

יומן מסע "בעקבותיה של מרים הבתולה"

ביום שלישי, ה-11 בינואר, משרד התיירות הציג באופן פומבי את פרסומו האחרון: חוברת הנושאת את הכותר של “בעקבותיה של מרים הבתולה”, במרכז “עדן תמיר”, המרכז למוסיקה, עין כרם. בהתאם לדבריו של מנכ”ל משרד התיירות, בועז בר ניר – שאיחל לכולם שנה טובה – “החוברת נכתבה במיוחד בעבור מארגני טיולים ומארגני עלייה לרגל, ומציעה רעיונות חדשים בעבור עולי רגל קתולים המעוניינים להעשיר ולגוון את החוויות הרוחניות בארץ הקודש.” היעד של החוברת הינו מדריך מעשי, הכולל את כל המקומות שבהם היתה הבתולה מרים, או הקשורים למסורת של מרים הבתולה או להערצתה. הקוסטוס של ארץ הקודש, אשר הוזמן (…)

» custodia.org
© 2011 Terra Sancta blog   |   privacy policy
custodia.org    proterrasancta.org    cmc-terrasanta.com    terrasanta.net    edizioniterrasanta.it    pellegrinaggicustodia.it