2011
custodia.org

‎הקוסטודיה מברכת את הכנסיות המזרחיות

‎ביום שני, ה-10 בינואר, הפרנציסקאנים של הקוסטודיה הלכו לפטריארכים אורתודוכסים שונים לרגל החלפת איחולי ברכת חג המולד והשנה החדשה לראשי הכנסייה. הביקור הראשון נערך אצל היוונים האורתודוכסים כאשר בנוסף לפרנציסקאנים התלוו כל מנהיגי הכנסיות האורתודוכסיות, הקתוליות והפרוטסטנטיות. המשלחת הקתולית לוותה בבישופים ובנציגים מתאמים של ארץ הקודש. ‎כאשר המבקרים הגיעו אל הפטריארכים, הפרנציסקאנים חידשו את ביקורם. ה-“קוואס” פתח את הדרך בביקור אל הקופטים, אחר כך אל הסורים ולבסוף – לאתיופים. לאחר ה-20 בינואר, יגיע תורם של הארמנים, שטרם חגגו את חג המולד. ‎ביום זה של ברכות (…)

» custodia.org
© 2011 Terra Sancta blog   |   privacy policy
custodia.org    proterrasancta.org    cmc-terrasanta.com    terrasanta.net    edizioniterrasanta.it    pellegrinaggicustodia.it