2011
custodia.org

‎שמונה בישופים בסעודת האדון ביריחו

הקהילה הקטנה ביותר בארץ הקודש, לפי דברי כהן הדת החדש של הקהילה האח הפרנציסקאני איבראהים סבאח, זכתה לארח בסעודת האדון [מיסה] שמונה בישופים ביום ראשון ה-9 בינואר. למעשה, לרגל מסע העלייה לרגל לנהר הירדן , ביום שבו חוגגת הכנסייה את טבילת האדון ישוע, הבישופים המתאמים של ארץ הקודש עצרו בקהילה של הרועה הטוב על מנת להתפלל יחד עם המתפללים של הכנסייה המקומית. שירי חג המולד וסעודת האדון של המלאכים היו בשפה הערבית. קיימת דבקות דתית רבה בקהילה קטנה זו, אך החיה והתוססת הזו, שעדיין קולות השמחה של הילדים הרבים נשמעים בה. ‎ביניהם נכח סמיר, בנם הקטן של לינה וג’יריס, בן מספר (…)

» custodia.org
© 2011 Terra Sancta blog   |   privacy policy
custodia.org    proterrasancta.org    cmc-terrasanta.com    terrasanta.net    edizioniterrasanta.it    pellegrinaggicustodia.it