2011
custodia.org

חג האפיפניה ברוח האירועים העכשוויים

ביום רביעי, ה-5 בינואר, הקוסטוס ערך את הכניסה המסורתית לבית לחם בערב החג של האפיפניה. מתוך שלושת הכניסות שלאחר החג של קתרינה הקדושה, זוהי הכניסה הפשוטה ביותר, למרות שהיא כוללת או אותו פרוטוקול הנדרש לפתיחת שלושת שערי הברזל הכבדים, אשר בשנים האחרונות חוסמות את הדרך של הפטריארכים לקבר רחל ה”מבודד”. כ-30 מכוניות, מבית לחם, בית ג’אלה ומבית סאחור, הצטרפו לאלו שהגיעו מבית לחם על מנת ללוות את הקוסטוס לבזיליקה בכניסתו ל-“תה דאום” שבכנסיית קתרינה הקדושה. ברם העובדה שמה שהיה יום של חגיגות באופן בלתי נמנע הושפע עקב האירועים האחרונים באזור. ב-מאר אליאס, הקוסטוס (…)

» custodia.org
© 2011 Terra Sancta blog   |   privacy policy
custodia.org    proterrasancta.org    cmc-terrasanta.com    terrasanta.net    edizioniterrasanta.it    pellegrinaggicustodia.it