2011
custodia.org

תפילה אקומנית לזכרם של הנוצרים הקופטים שנרצחו בראשון בינואר

תפילה ייחודית נערכה ביום שלישי, ה-4 בינואר, בפטריארכיה הקופטית האורתודוכסית של ירושלים, הכנסייה של ארץ הקודש נפגשה לתפילה, זו הפעם השנייה בשלושה החודשים האחרונים, עבור הנרצחים בהתקפה נוספת כנגד הנוצרים במזרח התיכון. הפעם נכחו חלק רב יותר של ראשי הכנסייה, וכולם דיברו על מנת להוקיע את ההתקפות הנתעבות האלו, כמו זו שארעה בערב החג האחרון בשעה שהמאמינים הנוצרים התפללו. המופתי הגדול של ירושלים שלח מסר שנקרא, בשעה שנציג הפתאח דיבר מספר מילים. כמו כן, נציג הרשות הפלסטינאית, מר זיאד בנדק, קרא את המסר של הנשיא מחמוד עבאס ובדומה למוסלמים חשובים אחרים בעיר, שלקחו חלק (…)

» custodia.org
© 2011 Terra Sancta blog   |   privacy policy
custodia.org    proterrasancta.org    cmc-terrasanta.com    terrasanta.net    edizioniterrasanta.it    pellegrinaggicustodia.it