2011
custodia.org

האח הפרנציסקאני מרסלו בדלמנטי חוגג 25 שנים של כהונה בבית לחם

ביום החג של השם הקדוש של ישוע, יום החג של הפרובינציה של סיציליה, מקום הולדתו, האח הפרנציסקאני מרסלו בדלמנטי חגג 25 שנים של ההסמכה לכהונה ככהן דת בחלק העליון של הכנסייה של מערת החלב, בנוכחות האחים מבית לחם ואחים פרנציסקאנים רבים שבאו על מנת להיות עימו. האח הפרנציסקאני מרסלו הוסמך לכהן דת בפלרמו ע”י הקרדינל פאפאלארדו. האח הפרנציסקאני קלאודיו בוטיני, אשר דרש את הדרשה גם הרהר אודות הטקסטים של יום החג וסיפר את סיפור זה של הקריאה לשירות הכנסייה. ביום זה, באופן מסורתי שנבחר ע”י הפרובינציה של סיציליה בעבור הסמכה לכהונה של האחים הפרנציסקאנים, ביום שני של ה-3 (…)

» custodia.org
© 2011 Terra Sancta blog   |   privacy policy
custodia.org    proterrasancta.org    cmc-terrasanta.com    terrasanta.net    edizioniterrasanta.it    pellegrinaggicustodia.it