2010
custodia.org

‎הכנסיות של ירושלים מחליפות ברכות ואיחולים לרגל חג המולד

‎בתאריך ה-27 בדצמבר, הקהילות הדתיות מהזרמים הנוצריים השונים (בייחוד אלו המשתתפים פעולה במסגרת הסטאטוס קוו) נפגשו להחליף ברכות ואיחולים לרגל חג המולד זה עם זה בהתאם למסורת חדשה יחסית ומבוססת דיה, אשר הינה חלק מהידידותיות והחמימות שבמסגרת האקומניים. בבוקר, נציגי המשלחות של היוונים אורתודוכסים, הארמנים והכנסייה האתיופית הגיעו למנזר של סאן סלבטורה, היכן שהתקבלו באולם דיבאן ע”י האב פיירבטיסטה פיצהבלה, הקוסטוס של ארץ הקודש, וע”י נציג האחווה של סאן סלבטורה באמצעות האח הממונה, האב הפרנציסקאני ארטנמיו ויטורס. ‎הפגישה התרחשה בהתאם לטקס קבוע מראש אשר חוזר על עצמו (…)

» custodia.org
© 2011 Terra Sancta blog   |   privacy policy
custodia.org    proterrasancta.org    cmc-terrasanta.com    terrasanta.net    edizioniterrasanta.it    pellegrinaggicustodia.it