2010
custodia.org

‎החג של הילדים התמימים בבית לחם

‎לאחר מספר שיא של עולי רגל ותיירים בחג המולד, השלום והשקט שבו לעיר שבה נולד ישוע. ‎במסע העלייה לרגל שלהם לבית לחם, ב-28 בדצמבר, על מנת לחגוג את הזיכרון של הילדים התמימים, הפרנציסקאנים והקוסטודיה של ארץ הקודש לא ציפו לעשות את דרכם דרך קהל גדול ועצום של מאמינים שיכול היה לחגוג את סעודת האדון [מיסה] במערת יוסף הצדיק, בסמוך למזבח המוקדש לקדושים המעונים הקטנים. אולם זה מה שקרה. ללא התייעצות זה עם זה, הרבה אנשי דת, נזירות הרוזארי, אחיות יוסף הקדוש, האחיות הפרנציסקאניות, הנזירות של האם תרזה, האחיות בריג’יטן ואפילו נזירות בנדקטיניות, שלרוב סגורות במנזרן, כולן היו (…)

» custodia.org
© 2011 Terra Sancta blog   |   privacy policy
custodia.org    proterrasancta.org    cmc-terrasanta.com    terrasanta.net    edizioniterrasanta.it    pellegrinaggicustodia.it