2010
custodia.org

‎גנרל קאמפוריני, הרמכ"ל של כוחות הביטחון, נפגש עם הקוסטוס

‎ירושלים, ה-27 בדצמבר 2010 – הקוסטודיה. ‎הבוקר, גנרל קאמפוריני, הרמטכ”ל של כוחות הביטחון, הנמצא בביקור רשמי בישראל, נפגש עם האב הקוסטוס לרגל החלפת איחולים לרגל חג המולד. ‎הגנרל גילה עניין רב בנוכחות הרב-דתית בירושלים והוקסם מההיסטוריה כה רבה שיכולה להיות מסופרת רק במעט קילומטרים מרובעים. הוא ביקש הסבר אודות אי אלו הבדלים בין הזרמים הנוצריים השונים ואודות מערכת היחסים בין הכנסיות השונות. ‎הקוסטוס הדגיש את חשיבות קיומו של הצבא האיטלקי במזרח התיכון וככלל עד כמה מוערכת העבודה של הכוחות האיטלקיים. ‎לאחרה הפגישה, הם החליפו זה עם זה איחולים ומתנות. ‎מרקו (…)

» custodia.org
© 2011 Terra Sancta blog   |   privacy policy
custodia.org    proterrasancta.org    cmc-terrasanta.com    terrasanta.net    edizioniterrasanta.it    pellegrinaggicustodia.it